© A.W.Marczewski 2002

Reload AWM home

polskie kody | POLISH codes wersja ANGIELSKA | ENGLISH version
Wersja polska

Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów
Wydział Chemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

www.umcs.edu.pl | www.umcs.lublin.pl
( UMCS )
Pl. M. Curii-Skłodowskiej 3, 20031 Lublin, POLSKA

Tel.: +(48)-815375622 (sekretariat), 815375610 (kierownik), 815375624, 815375602 (pozostali pracownicy)
Faks: +(48)-815332811
www.RadioChemistry.umcs.lublin.pl
www.ColloidChemistry.umcs.lublin.pl
www.RadioEcology.umcs.lublin.pl
mirror: http://radchem.adsorption.org/

Edukacja / Badania i pomiary / Wyposażenie / Lista pracowników

Edukacja: Badania i pomiary (niektóre): Wyposażenie i możliwe typy pomiarów: Inne wyposażenie:


Adresy e-mail są zmienione aby uniknąć spamu:
w adresie e-mail wyrzuć spacje, zamień " AT@AT " na "@"

Kierownik Zakładu / Profesor:
    Tel: +(48)-815375610, Faks: +(48)-815332811

Profesorowie i doktorzy habilitowani:
    Tel: +(48)-815375632, -815375624, Faks: +(48)-815332811

    Tel: +(48)-815375631, -815375602, -815375624, Faks: +(48)-815332811

Sekretariat:
    Tel: +(48)-815375622, Faks: +(48)-815332811

Pozostali pracownicy:
    Tel: +(48)-815375624, -815375602, Faks: +(48)-815332811

Doktoranci:

Byli doktoranci (od 2002):


Początek strony
Edukacja / Badania i pomiary / Wyposażenie / Lista pracowników

Strona główna AWM/ Main page / Przeładuj/Reload AWM main / AWM Main (nowe okno)

Wyślij wiadomość: Adam.Marczewski AT@AT umcs.lublin.pl

Disclaimer