© A.W.Marczewski 2002

Reload AWM home

polskie kody | POLISH codes wersja ANGIELSKA | ENGLISH version
Wersja polska

UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
www.umcs.edu.pl | www.umcs.lublin.pl
w Lublinie ( zob. moje lokalne info (ang.) )
(English) POLAND / POLSKA (polski)
pracownicy UMCS itd. (szukanie)

Wydział Chemii:

Zakład:
Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów (ZRiChK)
Strona WWW: http://www.RadioChemistry.umcs.lublin.pl/
badania, dydaktyka i pracownicy (AWM)


Some MCS University WWW pages:
pracownicy UMCS itd. (szukanie)
Wydawnictwo UMCS, Annales UMCS
lokalna Księgarnia Uniwersytecka
Inne strony:
IKA (Internetowa Księgarnia Akademicka) (książki ze wszystkich dużych polskich uniw.)

Inne konta e-mail i www:
Jeśli pracownik ma konto e-mail i www na innym serwerze należy skorzystać z opcji "Szukaj" na stronie UMCS (teraz: przeszukiwanie UMCS) lub wysłać list e-mail na konto: Imię.Nazwisko@umcs.lublin.pl (należy zamienić polskie znaki na odpowiednie łacińskie - zob. tabelę - np. Stanisław na Stanislaw) (Uwaga! Nie wszyscy pracownicy posiadający konta pocztowe mają ustawiony taki alias - wówczas wyszukiwarka UMCS nie poda żadnego adresu e-mail!)


Początek strony
Strona główna AWM/ Main page

Adresy e-mail są zmienione aby uniknąć spamu:
w adresie e-mail wyrzuć spacje, zamień " AT@AT " na "@"

Wyślij wiadomość: Adam.Marczewski AT@AT umcs.lublin.pl

Disclaimer