1.        Dawidowicz, A. Waksmundzki, A. Deryło, Wypełnienia kolumn do cieczowej chromatografii sitowej otrzymane na drodze kruszenia grubych frakcji szkieł porowatych. I. Ocena przydatności wypełnień szklanych otrzymanych przez mielenie grubych porowatych ziaren, Chem Anal., 1979, 24, 811-818.

2.        A. Dawidowicz, A. Waksmundzki, A. Deryło, Wypełnienia kolumn do cieczowej chromatografii sitowej otrzymane na drodze kruszenia grubych frakcji szkieł porowatych. II. Próby zmniejszenia adsorpcyjnych właściwości porowatych wypełnień szklanych za pomocą modyfikacji chemicznej i termicznej, Chem. Anal., 1979, 24, 965-970.

3.        R. Nasuto, A. Deryło, Effect of Temperature on Adsorption of Aniline from Benzene Solutions on Silica Gel, Pol. J. Chem., 1980, 21, 1089-1093.

4.        M. Jaroniec, J. Piotrowska, A. Deryło, Adsorption of Liquid Mixtures by Heterogeneous Microporous Solids, Carbon, 1980, 18, 439-441.

5.        M. Jaroniec, A. Deryło, Prediction of the Composition of a Multicomponent Surface Phase by Means of Adsorption Data of Single Gases, Thin Solid Films, 1980, 69, L25-L27.

6.        M Jaroniec, J. Ościk, A. Deryło, Multilayer Adsorption from Multicomponent Liquid Mixtures on Solid Surfaces, Monatsh. Chem., 1981,112, 175-185.

7.        A. Deryło, M. Jaroniec, Możliwości przewidywania adsorpcji z wieloskładnikowych rozcieńczonych roztworów wodnych na węglach aktywnych za pomocą parametrów opisujących adsorpcję pojedynczych substancji, Przem Chem., 1981, 60, 43-45.

8.        J. K. Garbacz, M. Jaroniec, A. Deryło, The Adsorbate-Adsorbate Association Model in Localized Adsorption of Gases on Random Heterogeneous Surfaces, Thin Solid Films", 1981, 75, 307-317.

9.        M. Jaroniec, A. Deryło, Simple Relationships for Predicting Multi-Solute Adsorption from Dilute Aqueous Solutions, Chem. Engng. Sci., 1981, 36, 1017-1019.

10.    A. Dawidowicz, A. Waksmundzki, A. Deryło, Możliwości zastosowania stało-przepływowej pompy Orlita typ AF-4 w układach o skokowych zmianach fazy ruchomej w czasie trwania analizy, Chem. Anal., 1981, 26, 901-906.

11.    J. Ościk, M. Jaroniec, A. Deryło, Correlation between Data of Adsorption from Binary and Multicomponent Liquid Mixtures on Solid Surfaces, AIChE J., 1981, 27, 524-525.

12.    M. Jaroniec, J. Ościk, A. Deryło, Correlation between Adsorption Parameters Characterizing Binary and Ternary Liquid Mixtures on Heterogeneous Solid Surfaces, Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 1981, 106, 257-265.

13.    M. Jaroniec, A. Deryło, Application of Dubinin-Radushkevich Type Equation for Describing Bi-Solute Adsorption from Dilute Aqueous Solutions on Activated Carbon, J. Colloid Interface Sci., 1981, 84, 191-195.

14.    M. Jaroniec, J. Ościk, A. Deryło, R Kusak, J. Czarniecki, Multilayer Adsorption of Alcohols from Benzene/n- Heptane Mixtures on Silica Gel, Monatsh. Chem., 1982, 113, 29-35.

15.    A. Deryło, M. Jaroniec, Multi-Solute Adsorption from Dilute Solutions on Solids, Chem. Scripta, 1982, 19, 108-115.

16.    M. Jaroniec, A. Deryło, Theory of Single-Solute and Bi-Solute Adsorption from Dilute Aqueous Solutions on Activated Carbon, w: Physicochemical Methods for Water and Wastewater Treatment, L. Pawłowski (ed), Elsevier, Amsterdam, 1982, p. 361-368.

17.    M. Jaroniec, A. Deryło, J. Czarniecki, Ocena energetycznej niejednorodności adsorbentów stosowanych w adsorpcji z rozcieńczonych roztworów wodnych, Przem. Chem., 1982, 61, 463-465.

18.    A. Deryło, M. Jaroniec, Prediction of Multi-Solute-Solute Adsorption by Means of the Parameters Characterizing Single-Solute Adsorption Systems, Environ. Prot. Eng., 1982, 8, 75-82.

19.    M. Jaroniec, A. Deryło, A. W. Marczewski, An Equation for Multi-Solute Adsorption from Dilute Aqueous Solutions Involving Energetic Heterogeneity of the Solid and Differences in Molecular Sizes of the Solutes, Chem. Engng. Sci., 1983, 38, 307-311.

20.    M. Jaroniec, A. Deryło, A W. Marczewski, The Langmuir-Freundlich Equation in Adsorpion from Dilute Solutions on Solids, Monatsh. Chem., 1983, 114, 393-397.

21.    A. Dąbrowski, A. Deryło, M. Jaroniec, Ch. Philippson, Badanie adsorpcji mocznika z roztworów wodnych na węglach aktywnych, Przem Chem., 1983, 62, 525-528.

22.    A. Deryło, M. Jaroniec, Interpretacja danych adsorpcji pojedynczych substancji z rozcieńczonych roztworów wodnych pod kątem zastosowania ich do przewidywania adsorpcji w układach wieloskładnikowych, Przem. Chem., 1984, 63, 71-74.

23.    A. Deryło, M. Jaroniec, Theoretical Foundations of Solute Adsorption from Dilute Solutions on Solids, w: Chemistry for Protection of the Environment, L Pawłowski, A. Verdier (ed.), Elsevier, Amsterdam, 1984, str 297-311.

24.    M. Jaroniec, J. Piotrowska, A. Deryło, A. W. Marczewski, Single-Solute Adsorption from Dilute Solutions on Heterogeneous Microporous Solids, Carbon, 1984, 22, 157-161.

25.    A Deryło-Marczewska, M Jaroniec, D Gelbin, A. Seidel, Heterogeneity Effects in Single-Solute Adsorption from Dilute Solutions on Solids, Chem. Scripta, 1984, 24, 239-246.

26.    A. Deryło-Marczewska, M. Jaroniec, J. Ościk, A. W. Marczewski, Studies of Association Effects in Adsorption from Multicomponent Solutions on Solids, Chem. Engng. Sci., 1985, 40, 917-922.

27.    A. W. Marczewski, A. Deryło-Marczewska, M Jaroniec, Metody wyznaczania parametrów adsorpcyjnych charakteryzujących układy typu rozcieńczony roztwór wodny substancji organicznej - węgiel aktywny, Przem Chem., 1986, 65, 95-99.

28.    A. W. Marczewski, A. Deryło-Marczewska, M. Jaroniec, Energetic Heterogeneity and Molecular Size Effects in Physical Adsorption on Solid Surfaces, J. Colloid Interface Sci., 1986, 109, 310-324.

29.    A. W. Marczewski, M. Jaroniec, A Deryło-Marczewska, A New Method for Characterizing the Global Adsorbent Heterogeneity by Using, Adsorption Data, Mat. Chem. Phys., 1986, 14, 141-166.

30.    A. Deryło-Marczewska, M. Jaroniec, J. Ościk, A. W. Marczewski, R Kusak, Discussion of the Isotherm Equations Describing Adsorption from Multicomponent Mixtures on Heterogeneous Solids of Quasi-Gaussian Energy Distribution, Chem. Engng.Sci., 1987, 42, 2143-2150.

31.    A. Deryło-Marczewska, M. Jaroniec, J. Ościk, A. W. Marczewski, Correlations Among the Parameters of Dubinin-Radushkevich and Langmuir-Freundlich Isotherms for Adsorption from Binary Liquid Mixtures, J. Colloid Interface Sci., 1987, 117, 339-346.

32.    A. Deryło-Marczewska, M. Jaroniec, Adsorption of Organic Solutes from Dilute Solutions on Solids, w: Surface and Colloid Science, E. Matijević (ed), vol. 14, P1enum Press, Nowy, Jork, Londyn 1987, str 301-379.

33.    A. W. Marczewski, A. Deryło-Marczewska, M Jaroniec, Metoda badania równowag adsorpcyjnych na węglach aktywnych, Ochrona Środowiska, 521/2-3(32-33), PZITS, Wrocław, 1987, 37-42.

34.    A. W. Marczewski, A Deryło-Marczewska, M. Jaroniec, Unified Theoretical Description of Physical Adsorption from Gaseous and Liquid Phases on Heterogeneous Solid Surfaces and Its Application for Predicting Multicomponent Adsorption Equilibria, Chem. Scripta, 1988, 28, 173-184.

35.    A. W. Marczewski, A. Deryło-Marczewska, M. Jaroniec, Correlations of Heterogeneity Parameters for Single-Solute and Multi-Solute Adsorption from Dilute Solutions, J. Chem Soc. Faraday Trans I, 1988, 84, 2951-2957.

36.    A. W. Marczewski, A. Deryło-Marczewska, M. Jaroniec,  A Simplified Integral Equation for Adsorption of Gas Mixtures on Heterogeneous Surfaces, Monatsh. Chem., 1989, 120, 225-230.

37.    A. Deryło-Marczewska, Nonideality Effects in Dilute Solute Adsorption, Proc.: 8-th Conference on Adsorption, Liblice, Czechosłowacja 1989, str 60-65.

38.    A. W. Marczewski, A. Deryło-Marczewska, M Jaroniec, J. Ościk, Prediction of Heterogeneity Parameters for Adsorption of Multicomponent Liquid Mixtures on Solids, Z phys. Chemie, Leipzig, 1989, 270, 834-838.

39.    A. W. Marczewski, A. Deryło-Marczewska, M. Jaroniec, A Simple Method for Describing Multi-Solute Adsorption Equilibria on Activated Carbons, Chem. Engng. Sci., 1990, 45, 143-149.

40.    A. W. Marczewski, A. Deryło-Marczewska, M. Jaroniec, A Simple Method for Evaluating the Isotherm Parameters for Adsorption from Dilute Solutions on Solids, Mat. Chem. Phys., 1990, 24, 287-297.

41.    A. Deryło-Marczewska, M. Jaroniec, J. Ościk, A W Marczewski, Competitive Adsorption from Multicomponent Non-electrolytic Liquid Mixtures on Heterogeneous Solid Surfaces, Monatsh. Chem., 1993, 124, 229-242.

42.    A. Deryło-Marczewska, Analysis of Adsorption Equilibrium for the System Dilute Aqueous Solution of Dissociating Organic Substance - Activated Carbon, Langmuir, 1993, 9, 2344-2350.

43.    A. Deryło-Marczewska, Description and Estimation of Adsorption from Multicomponent Aqueous Solutions of Dissociating Organic Substances on Activated Carbons, Monatsh. Chem., 1994, 125, 1-14.

44.    A. Deryło-Marczewska, Global Non-Ideality Effects in Adsorption of Organic Substances from Dilute Aqueous Solutions on Activated Carbon, Monatsh. Chem., 1995, 126, 137-147.

45.    A. Deryło-Marczewska, Opis równowag adsorpcyjnych dla układów typu. rozcieńczony roztwór wodny kilku substancji organicznych - węgiel aktywny, Przem Chem., 1996, 75, 18-20.

46.    A. Deryło-Marczewska, A. W. Marczewski, A General Model for Adsorption of Organic Solutes from Dilute Aqueous Solutions on Heterogeneous Solids: Application for Prediction of Multi-Solute Adsorption, Langmuir, 1997, 13 1245-1250.

47.    A. Deryło-Marczewska, A. W. Marczewski, Analysis of Experimental Data for Adsorption of Organic Solutes from Dilute Aqueous Solutions on Activated Carbon, Polish J. Chem., 1997, 71 618-629.

48.    A. Deryło-Marczewska, A. W. Marczewski, Non-homogeneity Effects in Adsorption from Gas and Liquid Phases on Activated Carbons, Langmuir, 1999, 15 3981-3986.

49.    J. Goworek, A. Deryło-Marczewska, A. Derecka, Adsorption from the Liquid Phase on Silica Gels of Various Structural Heterogeneity, Langmuir, 1999, 15 6103-6106.

50.    A. Świątkowski, A. Deryło-Marczewska, J. Goworek, S. Biniak, Study of Adsorption Equilibria in the Systems: Ternary Liquid Mixtures – Modified Activated Carbons, J. Colloid Interface Sci., 1999, 218 480-487.

51.    A. Deryło-Marczewska, J. Goworek, A. Świątkowski, Influence of the porous structure of cativated carbon on adsorption from binary liquid mixtures, Studies in Surface Science and Catalysis 128 (K. K. Unger et al., ed.), p. 347-354, Elsevier 2000.

52.    A. Deryło-Marczewska, J. Goworek, A. Borówka, R. Kusak, Adsorption from binary liquid mixtures on MCM-41, Adsorption Science and Technology (D. D. Do, ed.), p. 169-173, World Scientific 2000.

53.    J. Goworek , A. Deryło-Marczewska, A. Świątkowski, Study of adsorption equilibria in the systems: liquid mixtures – activated carbons of differentiated burn-off, Adsorption Science and Technology (D. D. Do, ed.), p. 179-183, World Scientific 2000.

54.    A. Deryło-Marczewska, A. W. Marczewski, Influence of pH and adsorbate structure on adsorption of benzene derivatives on activated carbon, Adsorption Science and Technology (D. D. Do, ed.), p. 174-178, World Scientific 2000.

55.    A. Deryło-Marczewska, J. Goworek, W. Zgrajka, Studies of Melamine-Formaldehyde Resins by Sorption from Liquid Phase, Langmuir, 2001, 17, 6518-6523.

56.    A. Deryło-Marczewska, J. Goworek, W. Zgrajka, The structural properties of melamine-formaldehyde and phenolic-formaldehyde resins, Annales UMCS, vol. LVI, Lublin 2001, 152-164.

57.    A. Deryło-Marczewska, B. Buczek, J. Goworek, A. Świątkowski, Influence of Surface Chemistry and Porous Structure within Activated Carbon Granule on Adsorption from Liquid Mixtures, Fundamentals of Adsorption 7, (Ed. K. Kaneko, H. Hanoh, Y. Hanzawa) IK International Society, Ltd., Chiba 2002, 1015-1022.

58.    A. Deryło-Marczewska, J. Goworek, W. Zgrajka, Investigations of Sorption Processes from Gas and Liquid Phases on New Polymeric Porous Materials, Fundamentals of Adsorption 7, (Ed. K. Kaneko, H. Hanoh, Y. Hanzawa) IK International society, Ltd., Chiba 2002, 303-310.

59.    J. Goworek, A. Deryło-Marczewska, W. Stefaniak, W. Zgrajka, R. Kusak, Absorption/adsorption Properties of Porous Phenolic-formaldehyde and Melamine-formaldehyde Polymers, Mat. Chem. Phys., 2002, 77, 276-280.

60.    A. Deryło-Marczewska, A. W. Marczewski, Effect of adsorbate structure on adsorption from solutions, Appl. Surf. Sci., 2002, 196, 264-272.

61.    A. Deryło-Marczewska, J. Goworek, R. Kusak, W. Zgrajka, Sorption properties of porous melamine-formaldehyde resins, Appl. Surf. Sci., 2002, 195, 117-125.

62.    J. Goworek, A. Deryło-Marczewska, A. Borówka, Ordered mesoporous silica materials – porosity investigations and adsorption properties, Proceedings of the 15th International Congress of Chemical and Process Engineering, Praga 2002 (6 stron) (wersja CD).

63.    A. Deryło-Marczewska, A. W. Marczewski, J. Goworek, Adsorption of organics from Aqueous Solutions on Microporous Carbons, Proceedings of the 15th International Congress of Chemical and Process Engineering, Praga 2002 (6 stron) (wersja CD).

64.    A. Deryło-Marczewska, J. Goworek, S. Pikus, E. Kobylas, W. Zgrajka, Characterization of Melamine-Formaldehyde resins by XPS, SAXS and Sorption techniques, Langmuir, 2002, 18, 7538-7543.

65.    A. Deryło-Marczewska, J. Goworek, A. Świątkowski, B. Buczek, Adsorption Equilibria in the Systems: Aqueous Solutions of Organics – Oxidized Activated Carbon Samples Obtained by Successive Abrasion of Granules, Proceedings of the International Conference on Carbon, Pekin 2002, (3 strony) (wersja CD).

66.    A. Deryło-Marczewska, J. Goworek, Pore and surface characteristics of porous melamine- and phenolic-formaldehyde polymers by sorption and XPS measurements, Studies in Surface Science and Catalysis, Elsevier, zaakceptowana do druku.

67.    J. Goworek, W. Stefaniak, A. Deryło-Marczewska, W. Zgrajka, Sorption properties of porous melamine-formaldehyde resins, Anal. Bioanal. Chem., wysłana do druku.

68.    A. Deryło-Marczewska, J. Goworek, A. Świątkowski, B. Buczek, Influence of differences in porous structure within granule of activated carbon on adsorption of aromatics from aqueous solutions, Studies in Surface Science and Catalysis, Elsevier, wysłana do druku.

 

Conferences

1.        A Deryło, M. Jaroniec, Prediction of Multi-Solute Adsorption by Means of the Parameters Characterizing Single-Solute Adsorption Systems, Proc.. 3-rd International Conference "Physicochemical Methods for Water and Wastewater Treatment", Poland, Lublin 1981, p. 63 (poster).

2.        Deryło, M. Jaroniec, J. Ościk, Charakterystyka układów adsorpcyjnych: rozcieńczony roztwór wodny substancji organicznych - węgiel aktywny, Proc. VI Adsorption Colloquium, Poland, Warsaw 1981, p. 53­56 (poster).

3.        A Deryło, M. Jaroniec, Porównawcze badania adsorpcji pojedynczych substancji i ich binarnych mieszanin z rozcienczonych roztworów na mikroporowatych adsorbentach, Proc. PTCh and SITPChem Conf., Book C, Poland, Lublin 1982, p. 385 (poster).

4.        W Marczewski, A. Deryło-Marczewska, M. Jaroniec, Metoda badania równowag adsorpcyjnych na węglach aktywnych, Poland, Wrocław 1987 (oral).

5.        Deryło-Marczewska, A. W. Marczewski, A General Model for Adsorption of Organic Solutes from Dilute Aqueous Solutions on Heterogeneous Solids. Application for Prediction of Multi-Solute Adsorption, Proc.. 2nd Int. Symp. on Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids (ISSHAC), Poland-Slovak Rep., 1995, paper 111 (poster).

6.        Deryło-Marczewska, A. W. Marczewski, Analysis of Experimental Data for Adsorption from Dilute Aqueous Solutions of Organics onto Activated Carbon, Proc.: 48th Symposium of Colloidal and Surface Chemistry, Jpn Chem. Soc., Japan, Sapporo, 1995, paper P014, p. 388-389 (poster).

7.        A. Deryło-Marczewska, A. W. Marczewski, Heterogeneity Effects in Adsorption from Dilute Solutions on Activated Carbons, Proc.: 3-rd Int. Symp. on Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids (ISSHAC), Poland, Toruń 1998, paper 87 (oral).

8.        J. Goworek, A. Deryło-Marczewska, A. Derecka, Adsorption from the Liquid Phase on Silica Gels of Various Structural Heterogeneity, Proc.: 3-rd Int. Symp. on Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids (ISSHAC), Poland, Toruń 1998, paper 86 (poster).

9.        A. Świątkowski, A. Deryło-Marczewska, J. Goworek, S. Błażewicz, Adsorption Equilibria in the Systems: Binary Liquid Mixtures – Thermally Treated Activated Carbon, Proc.: Int. Symp. on Carbon. Science and Technology for New Carbons, Japan, Tokyo 1998, p. 626-627 (poster).

10.    A. Deryło-Marczewska, J. Goworek, A. Świątkowski, Influence of the porous structure of cativated carbon on adsorption from binary liquid mixtures, Proc.: 5-th Int. Symp. on the Characterization of Porous Solids, COPS-V, Germany, Heidelberg 1999, paper 314 (poster).

11.    A. Deryło-Marczewska, J. Goworek, A. Borówka, R. Kusak, Adsorption from binary liquid mixtures on MCM-41, The 2-nd Pacific Basin Conf. on Adsorption Science and Technology, Australia, Brisbane 2000 (poster).

12.    J. Goworek , A. Deryło-Marczewska, A. Świątkowski, Study of adsorption equilibria in the systems: liquid mixtures – activated carbons of differentiated burn-off, The 2-nd Pacific Basin Conf. on Adsorption Science and Technology, Australia, Brisbane 2000 (poster).

13.    A. Deryło-Marczewska, A. W. Marczewski, Influence of pH and adsorbate structure on adsorption of benzene derivatives on activated carbon, The 2-nd Pacific Basin Conf. on Adsorption Science and Technology, Australia, Brisbane 2000 (poster).

14.    A. Deryło-Marczewska, J. Goworek, R. Kusak, W. Zgrajka, Physical characterization of porous melamine-formaldehyde sorbents, Proc.: Polish - Israeli Symposium “Current trends in interface chemistry”, Poland, LublinCracow 2000, p. 21 (poster).

15.    A. Deryło-Marczewska, J. Goworek, W. Zgrajka, Investigations of Sorption Processes from Gas and Liquid Phases on New Polymeric Porous Materials, Proceedings: Fundamentals of Adsorption VII, Japan, Nagasaki 2001, p. 138.

16.    B. Buczek, A. Deryło-Marczewska, J. Goworek, A. Świątkowski, Influence of Surface Chemistry and Porous Structure within Activated Carbon Granule on Adsorption from Liquid Mixtures, Proceedings: Fundamentals of Adsorption VII, Japan, Nagasaki 2001, p. 132.

17.    J. Goworek, W. Stefaniak, A. Deryło-Marczewska, W. Zgrajka, Sorption properties of porous melamine-formaldehyde resins, 11 Tagung Festkörperanalytik, Germany, Chemnitz 2001, p. 162.

18.    A. Deryło-Marczewska, A. W. Marczewski, Effect of adsorbate structure on adsorption from solutions, Proc.: 4-th Int. Symp. on Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids (ISSHAC), Poland, Cracow 2001, p. 178 (poster).

19.    A. Deryło-Marczewska , A. Świątkowski, H. Grajek, Z. Witkiewicz, Studies of adsorption from solutions on thermally treated carbons with oxidized surface, Proc.: 4-th Int. Symp. on Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids (ISSHAC), Poland, Cracow 2001, p. 190 (poster).

20.    A. Deryło-Marczewska, J. Goworek, R. Kusak, Ordered mesoporous silica materials of MCM-41 type, Proc.: VI Ukrainian-Polish Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications, Ukraine, Odessa 2001, p. 50-51 (oral).

21.    A. Deryło-Marczewska, J. Goworek, Pore and surface characteristics of porous melamine- and phenolic-formaldehyde polymers by sorption and XPS measurements, Proc.: 6-th Int. Symp. on the Characterization of Porous Solids, COPS-VI, Spain, Alicante 2002, paper 73 (poster).

22.    A. Deryło-Marczewska, J. Goworek, A. Świątkowski, B. Buczek, Influence of differences in porous structure within granule of activated carbon on adsorption of aromatics from aqueous solutions, Proc.: 6-th Int. Symp. on the Characterization of Porous Solids, COPS-VI, Spain, Alicante 2002, paper 21 (poster).

23.    J. Goworek, A. Deryło-Marczewska, A. Borówka, Ordered mesoporous silica materials – porosity investigations and adsorption properties, Proceedings of the 15th International Congress of Chemical and Process Engineering, Czech Rep., Prague 2002, p. 363-364 (poster P3.151).

24.    A. Deryło-Marczewska, A. W. Marczewski, J. Goworek, Adsorption of organics from Aqueous Solutions on Microporous Carbons, Proceedings of the 15th International Congress of Chemical and Process Engineering, Czech Rep., Prague 2002, p. 354-355 (poster P3.145).

25.    A. Deryło-Marczewska, J. Goworek, A. Świątkowski, B. Buczek, Adsorption Equilibria in the Systems: Aqueous Solutions of Organics – Oxidized Activated Carbon Samples Obtained by Successive Abrasion of Granules, Proceedings of the International Conference on Carbon, China, Beijin 2002, (poster).